Odstąpienie od umowy

Większość towarów sprzedawanych w naszym Sklepie jest personalizowana i wykonywana według wskazówek klienta, dlatego klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy jedynie do momentu akceptacji wizualizacji produktu.

Po dokonaniu przez klienta pisemnej akceptacji projektu rozpoczyna się proces realizacji zamówienia i odstąpienie od umowy nie jest możliwe.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (pismo wysłane pocztą elektroniczną).

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

pixel